İnsan Kaynakları Politikamız


U Yapı İnşaat tüm işlerindeki başarısını sadece sahip olduğu insan potansiyeli ile sağlayabileceğinin ve bu potansiyel gücü daha da kuvvetlendirdikçe geleceğini sağlam temellere oturtabileceğinin farkındadır.

U Yapı İnşaat İnsan Kaynakları Politikalarının temeli, bilgi işleyerek güzeli arayan ve yaratıcılığa yön veren bir kültür yapısının kazandırılması esasına dayandırılmıştır. İnsan Kaynakları uygulamaları bu politika doğrultusunda hayata geçirilmekte ve sürekli insan potansiyeline yatırım yapılmaktadır.

İşe Alım

Yaratıcı düşünebilen, üstün donanımlı, kaliteye önem veren ve uluslararası iş yapabilme anlayışına sahip nitelikli adayları seçerek istihdamını sağlarız.

Performans Değerlendirme

Performans değerlendirmesi önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda çalışanların iş performansının ölçülmesi, yetkinlik değerlendirmesinde ise çalışan davranışlarının ölçümlenmesi esastır. Her iki değerlendirme sürecinin sonunda üstün performanslı kişilerin ödüllendirilmesinin yanı sıra yüksek potansiyelli kişilerin tespiti ve çalışanların gelişim alanlarının belirlenmesi hedeflenir.

Eğitim ve Gelişim

Mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, nitelikli insan gücümüzü karlılık ve sürdürülebilir rekabeti amaçlayan gelişim projeleri ile desteklemek ve grup şirketlerimizin gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacı ile çalışanlarımızı geliştiririz. En güncel yönetim sistemlerini, trendler ve iş modellerini İnsan Kaynakları fonksiyonlarımıza entegre ederek çalışanların gelişimlerini sürekli takip ederiz.

Kariyer Yönetimi

Bir üst seviye için gelişim gösteren çalışanlarımızı, grubumuzun ihtiyaçlarını da göz önüne alarak bulundukları şirkette veya diğer grup şirketlerinde değerlendirmek önemli bir önceliğimizdir. Organizasyondaki gelişmelere paralel olarak farklı konularda uzmanlaşabilecek alt yapıya sahip, yüksek potansiyelli çalışanlarımızın yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması sürekli bir hedefimizdir.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Hem çalışanın yetkinliklerini hem de yaptığı işin şirkete olan katkısını, zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini değerlendiren ücretlendirme ve yan haklar sistemi esas alınmıştır. Grubumuzda tüm seviyelerdeki çalışanlar için yapılan iş değerleme ve kademelendirme çalışmaları ile birlikte ücret ve yan haklar politikaları her yılki ücret araştırmaları ile yeniden gözden geçirilir.

Açık Pozisyonlar


Şuan açık pozisyonumuz bulunmamaktadır. cv'nizi [email protected] mail adresine yollayabilirsiniz.